Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.studiobenevolo.com) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Studio Benevolo Grafisch ontwerp streeft ernaar dat deze website juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Studio Benevolo Grafisch ontwerp niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Studio Benevolo Grafisch ontwerp aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Studio Benevolo Grafisch ontwerp heeft geen invloed op de websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Studio Benevolo Grafisch ontwerp aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de websites van derden.

Intellectueel eigendom

Alle publicaties en uitingen van Studio Benevolo Grafisch ontwerp zijn beschermt door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Studio Benevolo Grafisch ontwerp is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Studio Benevolo Grafisch ontwerp.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.studiobenevolo.com op deze pagina.

Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op info@studiobenevolo.com